«Το κλειδί ενάντια στην κρίση είναι το ενδιαφέρον για τις τέχνες, την επιστήμη και την μόρφωση. Η τραπεζική κρίση δεν είναι τόσο σημαντική όσο είναι η πολιτισμική κρίση. (…) Ποιότητα ζωής δεν προσφέρουν τα χρήματα, άλλα πράγματα την προσφέρουν». vagelis papathanasiou

No comments:

Post a Comment